Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader

Kommunalekonomiska enheten upprätthåller två Excelfiler med långa tidsserier över ekonomiska nyckeltal och nettokostnader för kommunerna. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in. 

Filerna innehåller färdiga utskriftsmallar, där kommunens uppgifter jämförs med hela landet, landskapet och kommuner i samma storleksklass. Jämförelser kan också göras med enskilda kommuner. Utöver de grundläggande tabellerna innehåller filen också figurer som åskådliggör viktiga variabler.

En fil kostar 180 € + moms. Vid beställning av båda filerna är priset 300 € + moms. 

Läs mer uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader här.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe