Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader

Kuntien tunnusluku- sekä palvelutoiminnan nettokustannusten aikasarjat

Kommunalekonomiska enheten upprätthåller två Excelfiler med långa tidsserier över ekonomiska nyckeltal och nettokostnader för kommunerna. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in. 

Filerna innehåller färdiga utskriftsmallar, där kommunens uppgifter jämförs med hela landet, landskapet och kommuner i samma storleksklass. Jämförelser kan också göras med enskilda kommuner. Utöver de grundläggande tabellerna innehåller filen också figurer som åskådliggör viktiga variabler.

En fil kostar 180 € + moms. Vid beställning av båda filerna är priset 300 € + moms. 

Läs mer uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader här.

 

tags
Mikko Mehtonen

Förnamn
Mikko
Efternamn
Mehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2645
Mobiltelefon
+358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga