Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader

Kommunalekonomiska enheten upprätthåller två Excelfiler med långa tidsserier över ekonomiska nyckeltal och nettokostnader för kommunerna. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in. 

Filerna innehåller färdiga utskriftsmallar, där kommunens uppgifter jämförs med hela landet, landskapet och kommuner i samma storleksklass. Jämförelser kan också göras med enskilda kommuner. Utöver de grundläggande tabellerna innehåller filen också figurer som åskådliggör viktiga variabler.

En fil kostar 180 € + moms. Vid beställning av båda filerna är priset 300 € + moms. 

Läs mer uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader här.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman