Kommunens kostnadsstruktur service

Kunnan kustannusrakenne

Se vad servicen i din hemkommun kostar och jämför med andra kommuner.

Obs! Uppgifterna om kommunerna i landskapet Åland är inte jämförbara med uppgifterna om kommunerna på fastlandet. Bokslutsuppgifterna för 2020 anges enligt kommunindelningen 2021. I fråga om sammanslagna kommuner har uppgifterna för de gamla kommunerna räknats ihop. Till skillnad från tidigare år har affärsverkens uppgifter också tagits med. Kostnadsstrukturens uppgiftsklassificering har också uppdaterats.

Till Kommunens kostnadsstruktur service här.

 

Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin
Läs mer om dessa teman