Kommunens kostnadsstruktur service

Kunnan kustannusrakenne

Se vad servicen i din hemkommun kostar och jämför med andra kommuner.

Obs! Uppgifterna om kommunerna i landskapet Åland är inte jämförbara med uppgifterna om kommunerna på fastlandet. Bokslutsuppgifterna för 2020 anges enligt kommunindelningen 2021. I fråga om sammanslagna kommuner har uppgifterna för de gamla kommunerna räknats ihop. Till skillnad från tidigare år har affärsverkens uppgifter också tagits med. Kostnadsstrukturens uppgiftsklassificering har också uppdaterats.

Till Kommunens kostnadsstruktur service här.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe