Digifika 02/2023: kommunernas digitala färdplan

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Arrangör
Kommunförbundet

Under 2022 skapades den första digitala kompassen i Finland. Den 20.10.2023 avgavs den som redogörelse till riksdagen.

Inom ramen för programmet för digitalisering gjordes under hösten också på Kommunförbundets initiativ ett arbete med att konkretisera den digitala kompassen för kommunerna genom kommunernas digitala färdplan. 

Nu har du möjlighet att närmare bekanta dig med vad den digitala färdplanen är på Kommunförbundets digifika.

Sakkunnig Heli Hänninen har koordinerat arbetet med kommunerna och presenterar tillsammans med Mattias Lindroth nuläget. Presentationen görs på svenska, men Heli svarar på frågor på finska.

 

Välkommen med!

Tags
Heli Hänninen

Heli Hänninen

Specialsakkunnig
Strategienheten, Digitalisering och informationssamhället
+358 9 771 2285, +358 50 564 0610
Ansvarsområden
  • Sakkunniguppgifter, intressebevakning och utveckling särskilt i fråga om kommunernas informationsförvaltning, informationshantering och kunskapsbaserad ledning.
Mattias Lindroth

Mattias Lindroth

Sakkunnig
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2536, +358 50 337 6351
Ansvarsområden
  • webbtillgänglighet, intressebevakning, rådgivning
  • digitalisering och informationshantering i kommunerna
  • arbetet med tvåspråkighet och nationalspråken i kommunerna
  • Kommunförbundets och Kommuntorgets webbtjänster