Digifika 02/2023: kommunernas digitala färdplan

Information om evenemanget

Startdatum
Slutdatum
Evenemangsstad
On-line
Arrangör
Kommunförbundet

Under 2022 skapades den första digitala kompassen i Finland. Den 20.10.2023 avgavs den som redogörelse till riksdagen.

Inom ramen för programmet för digitalisering gjordes under hösten också på Kommunförbundets initiativ ett arbete med att konkretisera den digitala kompassen för kommunerna genom kommunernas digitala färdplan. 

Nu har du möjlighet att närmare bekanta dig med vad den digitala färdplanen är på Kommunförbundets digifika.

Sakkunnig Heli Hänninen har koordinerat arbetet med kommunerna och presenterar tillsammans med Mattias Lindroth nuläget. Presentationen görs på svenska, men Heli svarar på frågor på finska.

 

Välkommen med!

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.