Kommunförbundets heders- och förtjänsttecken

Ansökan om heders- och förtjänsttecken görs på en webblankett. 

I Kommunförbundets heders- och förtjänsttecken lever en vacker tradition av att tacka och belöna för värdefullt arbete. De är mer än en prydnad: de är ett erkännande vars glans varar i decennier. Anställda och förtroendevalda i din kommun uppskattar och ser fram emot att få kröna sin karriär med ett förtjänsttecken.

I Finlands kommuner och landskap verkar vardagshjältar vars oförtröttliga arbete tryggar landets livskraft och välfärd nu och i framtiden. Kommunalförordningen år 1865 lade grunden till den kommunala självstyrelsen, och för att stärka den bildades kommunernas centralorganisationer: Det första förtjänsttecknet för gott arbete för kommunernas bästa beviljade organisationerna år 1944.

Hederstecken

Hederstecken i guld och i silver beviljas för omfattande och förtjänstfull insats i kommunala förtroendeuppdrag eller ansvarsfull tjänst eller befattning, samt för betydande insats eller påverkan i verksamhet inom landskap och nationell politisk organisationsverksamhet. Hederstecken beviljas av Kommunförbundets styrelse för den föreslagna mottagarens arbete i sin helhet.

Frågor som gäller ansökan om heders- och förtjänsttecken besvaras av:

Servicesekreterare Nina Nikkonen
telefonnummer: +358 9 771 2649 / +358 50 591 1970
e-post: nina.nikkonen@kommunforbundet.fi

Närmare upplysningar om grunderna för beviljande av hederstecken ger

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Elina Liippola
telefonnummer: +358 9 771 2203
e-post: elina.liippola@kommunforbundet.fi

Kommunförbundets hederstecken i guld

                                                               

Hederstecken i guld                                      

(pris 1600 €)   

Kommunförbundets hederstecken i silver

  

Hederstecken i silver

(pris 600€)

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken utdelas för 10, 20, 30 eller 40 år i kommunal tjänst eller kommunalt förtroendeuppdrag. Hela mandattider i förtroendeorgan avrundas uppåt till närmaste tiotal, dvs. sju fyraåriga mandattider (28 år) berättigar till ett förtjänsttecken i guld för 30 års arbete. Specialförtjänsttecken förutsätter inte en viss längd på anställningstiden eller förtroendeuppdraget. Bekanta dig med stadgarna för förtjänsttecken (docx)

Förtjänsttecken i guld

Förtjänsttecken i guld 40 år

  • 40 år (pris 200 €)

Förtjänsttecken i guld 30 år

  • 30 år (pris 200 €)

Förtjänsttecken i silver

Förtjänsttecken i silver

  • 20 år (pris 160 €)

Förtjänsttecken i brons

Förtjänsttecken i brons

  • 10 år (pris 130 €)

Specialförtjänsttecken

Specialförtjänsttecken

Söker du en värdefull och meningsfull gåva? Specialförtjänsttecknet är ett utmärkt val. Det utdelas för arbete eller förtroendeuppdrag för kommunens välfärd och även till organisationer, företag och riksomfattande aktörer som är viktiga för kommunen. Specialfötjänsttecken kan även beviljas till en sammanslutning, och beviljandet förutsätter inte en viss längd på verksamhetstiden.  (Pris 130 €)

Ansökan om heders- och förttjänsttecken

narrow

Användningen av heders- och förtjänsttecknen

narrow

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information