Statistik och fakta

Kommunbaserade regional indelningar, kommunnummer och antal kommuner

Det finns 310 kommuner i Finland år 2020. Av dessa ligger 294 på fastlandet, och 16 på Åland. 

Regional indelning 2020 

Kommuner 310 (294+16)
Storområden (NUTS2) 5
Landskap 18 (+1)
RFV 6 (+1)
ELY 15 (+1)
Kommunformer  
   stad  107
   övriga kommuner 203

 

I bilagorna närmare information om regionala indelningar. Bekanta dig också med materialet från Statistikcentralen och Lantmäteriverket.