Kommuner och samkommuner

Kommunerna på Åland och självstyrelsen

Landskapet Åland är uppdelat i 16 kommuner. Här ingår en stad, nio landsbygdskommuner och sex skärgårdskommuner.

Mariehamns stad är störst med över 11 000 invånare, medan Sottunga är minst med 99 invånare. Sottunga är också hela Finlands minsta kommun. Alla kommuner på Åland är medlemmar i Finlands Kommunförbund.

 

Ålands självstyrelse

Åland är ett självstyrt, demilitariserat och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta lagar om sina inre angelägenheter och att utöva budgetmakt. Det är lagtinget som stiftar lagarna och där sitter 30 ledamöter som väljs via val. Åland har också en egen regering, landskapsregeringen.

Lagtinget får till exempel stifta lagar om kommunförvaltning, hälso- och sjukvård och miljö. Åland har inte lagstiftningsbehörighet då det kommer till utrikesförvaltningen, större delen av civil- och straffrätten, domstolarna, tullväsendet och statsbeskattningen. 

Åland firar självstyrelsen 100-årsjubileum den 9 juni 2022. 

Kommunalt självstyrelse

Ålands självstyrelse påverkar Ålands kommuner. Kommunförvaltningen på Åland regleras i självstyrelselagen för Landskapet Åland och styrningen av kommunalförvaltningen sker genom landskapslagar.

Åland är indelat i 16 självstyrande kommuner. Deras ansvar omfattar frågor inom utbildning, kommunalteknik, samhällsplanering, räddningsväsendet och social service. Sedan 2021 är socialvården på Åland organiserad under Kommunernas Socialtjänst k.f. 

Beslut om kommunens verksamhet fattas i varje enskild kommun via kommunalval vart fjärde år där lokala representanter väljs till kommunfullmäktige. De invalda representanterna styr kommunen genom majoritetsbeslut. Fullmäktige beslutar även om skattenivån samt om hur skattepengarna ska användas. Varje fullmäktige fattar självständigt beslut om den egna kommunen eller landstinget/regionen och är politiskt ansvarig enbart inför sina egna invånare.

Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på lite olika sätt. Vissa uppgifter är kommunerna ansvariga för enligt lag, andra uppgifter tar man sig an frivilligt. Den kommunala basservicen ska vara likvärdig, men behöver inte vara likadan. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information