Sund

Contacts

Besöksadress

Norra Sundsvägen 361

Postadress

Björby 22520 KASTELHOLM

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@sund.ax

Local information

Kommunnummer
771
Språkförhållande
Svenskspråkig

Neighboring municipalities