Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

22820 KUMLINGE
22820

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kansli@kumlinge.ax

Basuppgifter

Kommunnummer
295
Språkförhållande
Svenskspråkig