Kumlinge

Contacts

Besöksadress

Postadress

22820 KUMLINGE 22820

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kansli@kumlinge.ax

Local information

Kommunnummer
295
Språkförhållande
Svenskspråkig

Neighboring municipalities