Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Kommungården
22730
KÖKAR

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kokar.kommun@kokar.ax

Basuppgifter

Kommunnummer
318
Språkförhållande
Svenskspråkig