Vårdö

Contacts

Besöksadress

Vårdöbyväg 11

Postadress

22550 VÅRDÖ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@vardo.ax

Local information

Kommunnummer
941
Språkförhållande
Svenskspråkig

Neighboring municipalities