Lemland

Contacts

Besöksadress

Kommunrundan 7

Postadress

22610 LEMLAND

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@lemland.ax

Local information

Kommunnummer
417
Språkförhållande
Svenskspråkig

Neighboring municipalities