Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kommunrundan 7

Postadress

22610
LEMLAND

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@lemland.ax

Basuppgifter

Kommunnummer
417
Språkförhållande
Svenskspråkig