Sottunga

Contacts

Besöksadress

Postadress

22720 SOTTUNGA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@sottunga.ax

Local information

Kommunnummer
766
Språkförhållande
Svenskspråkig

Neighboring municipalities