Kontaktuppgifter

Besöksadress

Torggatan 17

Postadress

PB 5
22101
MARIEHAMN

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@mariehamn.ax

Basuppgifter

Kommunnummer
478
Språkförhållande
Svenskspråkig

Grannkommuner