Jomala

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 2 22151 JOMALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@jomala.ax

Basuppgifter

Kommunnummer
170
Språkförhållande
Svenskspråkig