Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 2
22151
JOMALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@jomala.ax

Basuppgifter

Kommunnummer
170
Språkförhållande
Svenskspråkig