Jomala

Contacts

Besöksadress

Postadress

PB 2 22151 JOMALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@jomala.ax

Local information

Kommunnummer
170
Språkförhållande
Svenskspråkig

Neighboring municipalities