Evijärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Viskarinaukio 3

Postadress

62500 EVIJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
evijarven.kunta@evijarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
052
Språkförhållande
Finskspråkig