Kontaktuppgifter

Besöksadress

Säbråvägen 2

Postadress

PB 22
68501
KRONOBY

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kronoby.kommun@kronoby.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
288
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet

Vänorter

Nuckö
Estland 1990