Kronoby

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Säbråvägen 2

Postadress

PB 22 68501 KRONOBY

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kronoby.kommun@kronoby.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
288
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet