Kontaktuppgifter

Besöksadress

Skrufvilagatan 2

Postadress

PB 1
68910
BENNÄS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
pedersore.kommun@pedersore.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
599
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet