Kauhava

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kauppatie 109

Postadress

62200 KAUHAVA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kauhava.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
233
Språkförhållande
Finskspråkig