Forssa

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Turuntie 18

Postadress

PB 62 30101 FORSSA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@forssa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
061
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner