Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskuskatu 29 A

Postadress

31600
JOCKIS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
169
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Narva
Estland 1989
Suure-Jaani
Estland 1996