Jockis

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskuskatu 29 A

Postadress

31600 JOCKIS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
jokioisten.kunta@jokioinen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
169
Språkförhållande
Finskspråkig