Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hakkapeliitantie 2

Postadress

31300
TAMMELA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@tammela.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
834
Språkförhållande
Finskspråkig