Hankasalmi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Keskustie 41

Postadress

41520 HANKASALMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
hankasalmi@hankasalmi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
077
Språkförhållande
Finskspråkig