Rautalampi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kuopiontie 11

Postadress

PB 4 77701 RAUTALAMPI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
rautalammin.kunta@rautalampi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
686
Språkförhållande
Finskspråkig