Kontaktuppgifter

Besöksadress

Toivakantie 49

Postadress

41660
TOIVAKKA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@toivakka.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
850
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Kambja
Estland