Hirvensalmi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Keskustie 2 52550 HIRVENSALMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
hirvensalmi@hirvensalmi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
097
Språkförhållande
Finskspråkig