Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

Keskustie 2
52550
HIRVENSALMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
hirvensalmi@hirvensalmi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
097
Språkförhållande
Finskspråkig