Kontaktuppgifter

Besöksadress

Länsitie 5

Postadress

PL 20
19651
JOUTSA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@joutsa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
172
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Finspång
Sverige 1953
Tähtvere
Estland 1991