Joutsa

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Länsitie 5

Postadress

PL 20 19651 JOUTSA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@joutsa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
172
Språkförhållande
Finskspråkig