Kontaktuppgifter

Besöksadress

Asematie 3

Postadress

PB 76
52701
MÄNTYHARJU

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@mantyharju.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
507
Språkförhållande
Finskspråkig