Kontaktuppgifter

Besöksadress

Peijarintie 5 A

Postadress

38800
JÄMIJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
jamijarvi@jamijarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
181
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Roosna-Alliku
Estland 1991
Geisenfeld
Tyskland 2002