Jämijärvi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Peijarintie 5 A

Postadress

38800 JÄMIJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
jamijarvi@jamijarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
181
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner