Kontaktuppgifter

Besöksadress

Valtakatu 5-7

Postadress

PB 33
39501
IKALIS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kanslia@ikaalinen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
143
Språkförhållande
Finskspråkig