Parkano

Contacts

Besöksadress

Postadress

PB 14 39701 PARKANO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaupunki@parkano.fi

Local information

Kommunnummer
581
Språkförhållande
Finskspråkig