Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 14
39701
PARKANO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaupunki@parkano.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
581
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Vo´n kaupunki
Italien
Monselicen kaupunki
Italien