Kontaktuppgifter

Besöksadress

Luovontie 176

Postadress

90480
HAILUOTO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunnanvirasto@hailuoto.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
072
Språkförhållande
Finskspråkig