Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kunnankuja 1

Postadress

PB 18
91980
LUMIJOKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lumijoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
436
Språkförhållande
Finskspråkig