Karvia

Contacts

Besöksadress

Kyläkarviantie 17

Postadress

39930 KARVIA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
karvia@karvia.fi

Local information

Kommunnummer
230
Språkförhållande
Finskspråkig

Neighboring municipalities