Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kyläkarviantie 17

Postadress

39930
KARVIA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
karvia@karvia.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
230
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Viru-Nigula
Estland 1994