Karvia

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kyläkarviantie 17

Postadress

39930 KARVIA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
karvia@karvia.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
230
Språkförhållande
Finskspråkig