Kontaktuppgifter

Besöksadress

Strandvägen 28

Postadress

Strandvägen 28
21600
PARGAS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
pargas@pargas.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
445
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet

Vänorter

Ulstein
Norge 1976
Haninge
Sverige 1981
Tschudovo
Ryssland 1969
Kärdla
Estland 1990