Pargas

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Strandvägen 28

Postadress

Strandvägen 28 21600 PARGAS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
pargas@pargas.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
445
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet