Kontaktuppgifter

Besöksadress

Strandvägen 4323

Postadress

66200
KORSNÄS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@korsnas.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
280
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet

Grannkommuner