Kotka

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kustaankatu 2

Postadress

PB 205 48101 KOTKA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kotka.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
285
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner