Kontaktuppgifter

Besöksadress

Motellikuja 4, 49220 Siltakylä.

Postadress

49220
PYTTIS

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@pyhtaa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
624
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Grannkommuner

Vänorter

Haljala
Estland
Nacka
Sverige