Fredrikshamn

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Puistokatu 2

Postadress

PB 70 49401 HAMINA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@hamina.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
075
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Falun
Sverige
Paide
Estland
Röros
Norge