Kontaktuppgifter

Besöksadress

Virastotie 8

Postadress

PB 1
40951
MUURAME

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@muurame.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
500
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner

Vänorter

Vinje
Norge
Alatskivi
Estland