Jyväskylä

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vapaudenkatu 32

Postadress

PL 193 40101 JYVÄSKYLÄ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@jkl.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
179
Språkförhållande
Finskspråkig