Padasjoki

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kellosalmentie 20

Postadress

PB 35 17501 PADASJOKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@padasjoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
576
Språkförhållande
Finskspråkig