Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kellosalmentie 20

Postadress

PB 35
17501
PADASJOKI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@padasjoki.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
576
Språkförhållande
Finskspråkig