Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kunnantie 4

Postadress

95700
PELLO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
pellonkunta@pello.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
854
Språkförhållande
Finskspråkig