Rovaniemi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 8216 96101 ROVANIEMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@rovaniemi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
698
Språkförhållande
Finskspråkig