Kolari

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Isopalontie 2

Postadress

PB 76 95900 KOLARI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kolari.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
273
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Pajala
Sverige