Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vesilahdentie 5

Postadress

31900
PUNKALAIDUN

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@punkalaidun.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
619
Språkförhållande
Finskspråkig