Huittinen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Risto Rytin katu 36

Postadress

32700 HUITTINEN

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaupunki@huittinen.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
102
Språkförhållande
Finskspråkig