Loimaa

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kauppalankatu 3

Postadress

PB 9 32201 LOIMAA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@loimaa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
430
Språkförhållande
Finskspråkig