Lovisa

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Mannerheiminkatu 4

Postadress

PB 77 07901 LOVISA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaupunki@loviisa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
434
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet