Kontaktuppgifter

Besöksadress

Mannerheiminkatu 4

Postadress

PB 77
07901
LOVISA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kaupunki@loviisa.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
434
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Vänorter

Paks
Ungern