Kontaktuppgifter

Besöksadress

Simpeleentie 12

Postadress

56800
SIMPELE

Telefonnummer
Allmän e-postadress
rautjarven.kunta@rautjarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
689
Språkförhållande
Finskspråkig

Grannkommuner