Kontaktuppgifter

Besöksadress

Harjukuja 6

Postadress

59100
PARIKKALA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@parikkala.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
580
Språkförhållande
Finskspråkig